A

24 Aralık 2015 Perşembe

Açığa Satış İşlemleriYatırımcının portföyünde bulunmayan bir varlığı satmasını ifade eder. İşlemi yapan varlığın fiyatının düşeceği beklentisiyle hareket etmektedir. İşlemci varlığı yüksek fiyattan satar, sonra düşük fiyattan alarak yükümlülüğünü yerine getirir. Söz gelimi portföyünde bulunmayan bir hisse senedinin fiyatının düşeceğini öngören yatırımcı bu hisse senedini açığa satabilir; daha sonra hisse senedini düşük fiyattan alarak yükümlülüğünü yerine getirir ve işlemler arası fiyat farkından kazanç sağlar.
Açık Piyasa İşlemleri (APİ) (Open Market Operations)Merkez Bankası'nın para arzı dengesini korumak amacıyla piyasada işlem gören menkul kıymetlerden alması veya satmasıdır. Bu işlemlerde yeni menkul kıymet arz edilmez. Bankanın menkul kıymet alması para arzını arttırırken, menkul kıymet satması azaltır.
Açık PozisyonFinans piyasalarında açık pozisyon, kısa ya da uzun pozisyona sahip olunmasını ifade eder. Açık pozisyon taşıyan bir yatırımcı varlığın fiyatındaki değişikliğinden olumlu ya da olumsuz etkilenecektir. Bankacılıktaki yaygın kullanımında açık pozisyon bir banka ya da firmanın döviz yükümlülüklerinin döviz varlıklarından fazla olmasını ifade eder. Açık pozisyon taşıyan bir banka ya da firma Türk Lirası yabancı paralar karşısında değer kaybederse kayba uğrar.
Adi OrtaklıkTüzel kişiliği bulunmayan, ticaret siciline kaydettirilme zorunluluğu bulunmayan şirket türü. Ortaklar şirketin borçlarının tamamından kişisel varlıklarıyla sorumludurlar. Üçüncü kişiler şirketten alacakları için herhangi bir ortağa başvurabilir. Büyük projelerde görülen konsorsiyumlar ve iş ortaklıkları adi ortaklıktır.
Akreditif TeyidiAkreditif lehtarı, amir bankanın itibarını yetersiz bulması halinde başka bir bankadan ödemeyi taahhüt etmesini talep ederek tahsilatını güvence altına alabilir. Bu banka teyit bankası olarak adlandırılır.
Akreditif AmiriAkreditif açılmasını talep eden ithalatçı firmadır.
Akreditif LehtarıAkreditif ilişkisinin tarafı olan ihracatçı firmayı ifade eder.
Aktif Pasif YönetimiBankanın varlık ve yükümlülüklerinin bankanın stratejisi, maruz olduğu riskler ve rekabet koşullarının dikkate alınarak yönetilmesidir. Aktif pasif yönetiminde karar organı “Aktif Pasif Komitesi” olarak adlandırılır. Banka üst yönetiminden oluşan bu komite genellikle haftalık olmak üzere periyodik toplanarak karar alır ve uygulamaları değerlendirir.
Alım OpsiyonuOpsiyon, sahibine, opsiyona konu olan kıymeti, sözleşmede yazan fiyattan, sözleşme vadesinde herhangi bir yükümlülük doğurmadan alma hakkı verir. Bu tür bir mali araçta, vadede, opsiyona konu olan kıymetin fiyatı sözleşme fiyatının altında gerçekleşirse opsiyon sahibi bu hakkını kullanmaz ve işlemini daha düşük olan piyasa fiyatından gerçekleştirebilir.
Alternatif MaliyetFarklı seçenekler içinden yapılan bir tercih sonucunda vazgeçilen alternatifler içinde en iyisine verilen ad, fırsat maliyeti. Söz gelimi elinde birikmiş parası olan bir banka müşterisinin parasını vadeli mevduatta tutması halinde bunun fırsat maliyeti hisse senedi alımı, tahvil alımı gibi alternatifler arasında en iyi getiri sağlayanı olacaktır.
Alış - Satış Farkı (Spread)Bir varlığın alış fiyatı ve satış fiyatı arasındaki fark,makas. EURUSD kotasyonunun 1,3560/1,3563 olması halinde spread 3 pip olarak bulunur.
Amir BankaAkreditifi açarak ödeme yükümlülüğüne giren bankadır.
ArbitrajBir varlığın çeşitli piyasalarda farklı fiyattan alınıp satılması halinde bu durumdan yararlanmak için yatırımcının varlığı düşük fiyatlı piyasadan alarak yüksek fiyatlı piyasada satmasıdır. Arbitraj işlemleri sonucunda piyasalardaki fiyat farklılıkları ortadan kalkar.
AvalKambiyo senedi için üçüncü bir kişinin ödeme garantisi vermesidir. Kambiyo senedinin ön yüzüne imza atılmasıyla hayata geçirilir. Garanti veren kişiye“aval veren” ya da “avalist” adı verilir. Avalist, aval verdiği kişiyle aynı şekilde sorumlu olur.
Ayı Piyasası (Bear Market)Fiyatların düştüğü piyasaları ifade eder.
Okunma Sayısı: 3291 Diğer Sözlük