C - Ç

24 Aralık 2015 Perşembe

Cari DengeMal alım satımını içeren dış ticaret dengesine ulaşım, turizm, mali işlemler gibi hizmetlerden kaynaklanan gelir ve giderlerin eklenmesiyle bulunur. Ülkenin ihraç ettiği mal ve hizmetlerden elde ettiği gelirin, yurt dışından ithal ettiği mal ve hizmetlere yaptığı ödemelerden az olması halinde “cari açık”, gelirlerin giderleri aşması halinde ise “cari fazla” söz konusudur. Cari denge bir ülkenin ekonomik performansının önemli bir bileşenidir.
CDS (Credit Default Swap)Kabaca CDS kredi ödemesini güvence altına alan bir swap türü. CDS satan, bir komisyon (tek seferde yada periyodik alınır) karşılığında CDS alana kredinin geri ödenmemesi halinde ödeme yapmayı taahhüt eder. Bu durum gerçekleşirse temerrüde düşülen kredi CDS satana devrolur.
Çekirdek EnflasyonFiyatlardaki geçici nitelikler taşıyan etkilerin (enerji, temel gıda fiyatları, dolaylı vergiler) arındırılmasıyla bulunan “özel kapsamlı TÜFE göstergeleri” ile ölçülen enflasyona verilen addır. Çekirdek enflasyon, enflasyonun uzun vadeli trendini gösterdiği için önem taşır.
Cost and Freight (CFR)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcı navlunu ödemekle yükümlüdür; ancak malların gemiye yüklenmesiyle birlikte riskler alıcıya geçer.
Cost, Insurance and Freight (CIF)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcı varış limanına kadar olan navlun ve sigorta dahil tüm giderlerden sorumludur.
Okunma Sayısı: 3533 Diğer Sözlük