D

24 Aralık 2015 Perşembe

Dalgalı Kur RejimiKurlarda arz ve talebin belirleyici olduğu kur rejimi. Merkez Bankası'nın kurlara hiçbir şekilde müdahale etmediği rejime “tam dalgalı kur rejimi” denirken, zaman zaman müdahalelerin görülebildiği rejime “müdahaleli dalgalı kur rejimi” adı verilir.
DCD (Dual Currency Deposit)Teminatlı Opsiyon. Belirli risklerin yüklenilmesi karşılığında müşteriye yüksek getiri imkanı sağlayan bir finansal ürün. Müşteri vade sonunda mevduat hesabında birikecek tutarı, belli bir prim karşılığında ve daha önce kararlaştırılan bir kur üzerinden satın alma hakkını bankaya satmakta, banka ise satın aldığı opsiyon hakkının karşılığında vade sonunda sözleşme kuru ile piyasa kuru karşılaştırması yaparak ödemeyi iki para biriminden biriyle yapma hakkına sahip bulunmaktadır.
Defter DeğeriBir varlığın defter değeri muhasebe hesabının bakiyesidir. Duran varlıklarda defter değeri hesaplanırken “birikmiş amortismanlar” hesap bakiyesinden düşülür. Bir işletmenin defter değeri ise varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki fark, yani özsermayesidir.
DevalüasyonSabit kur rejiminin uygulandığı bir ülkede para biriminin yabancı paralar karşısındaki değerinin otorite tarafından düşürülmesi. Ülkemizde son 20 yılda 2 defa(1994 ve 2001 yıllarında) devalüasyon yapılmıştır. Dalgalı kur rejimlerinde ulusal paranın değer kaybı için devalüasyon terimini kullanmak doğru değildir.
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)Hazine Müsteşarlığı tarafından yurt içinde çıkarılan borçlanma araçlarına verilen genel isim. Borçlanma süresine göre iki türü vardır. Bir yıldan kısa vadeye sahip olanlar Hazine Bonosu, bir yıl ve üstünde vadeye sahip olanlar Devlet Tahvili olarak adlandırılır.
Dış Ticaret DengesiBir dönem içinde gerçekleşen mal ihraç gelirleri ile mal ithal giderleri arasındaki farktır. Gelirlerin giderlerin üstünde olması halinde dış ticaret fazlası, tersi durumda dış ticaret açığından bahsedilir.
Okunma Sayısı: 3021 Diğer Sözlük