E

24 Aralık 2015 Perşembe

EBITFaiz ve vergi öncesi kâr, FVÖK. Net kâr rakamına finansman giderleri ve vergi tutarının eklenmesiyle bulunur. Şirketlerin farklı sermaye yapılarının ve farklı vergi yüklerine maruz olmalarının etkisini ortadan kaldırarak kâr üretme becerilerine odaklanmayı sağlar.Özellikle şirketlerin karşılaştırılmasında kullanılır.
EBITDAFaiz, amortisman ve vergi öncesi kâr, FAVÖK. Faiz ve vergi öncesi kârdan farkı amortismanların da kâra eklenmesidir. Nakit çıkışı yaratmadıkları için amortismanların kâra eklenmesinin şirketin faaliyetlerinden kar üretme becerisini daha iyi yansıttığı savunulmaktadır.
Ekonomi PolitikasıBüyümeyi hızlandırmak, enflasyonu kontrol altına almak, işsizlikle mücadele etmek, gelir dağılımını düzeltmek, kamu borç seviyesini düşürmek gibi ekonomik nitelikli amaçlar doğrultusunda tasarlanan ve uygulanan politika. Para politikası ve maliye politikası ekonomi politikasının en önemli bileşenleridir.
Ekonomik BalonVarlık fiyatlarının mantıksız ve mesnetsiz beklentiler nedeniyle hızla arttığı ve olması gerekenin üstünde seyrettiği dönem ya da durum. Bu dönem sonunda fiyatlar hızla düşerler. Hisse senedi borsaları, gayrimenkul sektörü balon oluşturan tipik sektörlerdir.
EnflasyonÜlkedeki fiyatlar genel seviyesindeki süreklilik gösteren artış enflasyon olarak adlandırılır. Fiyatlar genel seviyesindeki yüzdesel değişime ise “enflasyon oranı” denir. Mal ve hizmetlere yönelik talepteki artış enflasyona dönüşürse bu “talep enflasyonu”, üretim maliyetlerindeki artış enflasyona dönüşürse “maliyet enflasyonu” olarak adlandırılır. Ülkemizde enflasyonun ölçülmesinde TÜFE ve ÜFE endeksleri kullanılır.
Entelektüel SermayeŞirketin piyasa değeriyle defter değeri arasındaki farkı açıklayan kavramdır. İnsan sermayesi (çalışanların değer yaratma becerisi), yapısal sermaye (süreçler,bilgi sistemleri vb.) ve ilişki sermayesi (müşterilerle ilişkiler, tedarikçilerle ilişkiler, sahip olunan markalar vb.) olarak üç bileşeni vardır. Sahip oldukları toplam fiziki varlıkları piyasa değerlerine göre çok düşük kalan Google, Apple gibi şirketler büyük entelektüel sermayeye sahiptirler.
EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate)Seçilmiş AB bankalarının birbirlerine Euro cinsinden borç verirken talep ettikleri ortalama faiz oranı. Avrupa Birliği içindeki para piyasalarında referans olarak kullanılmaktadır.
Euro Bonolar (Eurobonds)Bir ülkenin uluslararası piyasalardan kaynak sağlamak amacıyla yabancı bir para biriminden ihraç ettiği uzun vadeli borçlanma araçlarıdır. Amerikan Doları, Euro, Japon Yeni, İsviçre Frangı en sık kullanılan para birimleridir.
Okunma Sayısı: 3335 Diğer Sözlük