F

24 Aralık 2015 Perşembe

Fiil EhliyetiKişinin eylemleriyle lehine haklar, aleyhine borçlar yaratma ehliyetidir. Fiil ehliyeti üç koşula bağlanmıştır: Ayırt etme gücüne sahip olmak, ergin olmak ve kısıtlı olmamak. Söz gelimi vasi atanmış bir kişinin vasisinin onayı olmadan kredi kullanması geçersizdir.
Finansman Bonoları1 yıldan kısa vadeye sahip borçlanma aracı. Anonim şirketler ve mevzuatta yer verilen diğer kuruluşlar tarafından çıkarılabilir. Vade tarihinde üzerinde yazılı olan bedel (nominal değeri) ödenir; dolayısıyla bu bedel anapara ve faizi içerir.
Finansman SüresiBir firmanın faaliyet döngüsünden gelen vade dezavantajı nedeniyle faaliyetlerini fonlamak zorunda olduğu süreyi ifade eder. Stokta kalma süresi ve alacak tahsil süresi toplamından borç ödeme süresinin düşülmesiyle bulunur.
Fiyat/Kazanç Oranı (F/K)Borsada karar almakta ve karşılaştırma yapmakta sıklıkla kullanılan bir rasyodur. Hisse senedinin fiyatının hisse başına düşen kâr rakamına bölünmesiyle bulunur. Benzer şirketler içinde bu oranı düşük olan şirket yatırım yapmak için cazip olarak değerlendirilir.
Fiyat KotasyonuBir piyasa oyuncusunun bir varlığa ilişkin verdiği alış ve satış fiyatlarından oluşan fiyat çifti. Örneğin döviz piyasasında EURUSD kotasyonu 1,3500/1,3520 veriliyorsa bu, işlemcinin bir Euro'yu 1,3500 Dolar'dan alacağı, bir Euro'yu 1,3520 Dolar'dan satacağı anlamına gelir.
Forex PiyasasıFarklı para birimlerinin el değiştirdiği finansal piyasaya verilen ad, uluslararası döviz piyasası. Günümüzde en büyük işlem hacmine sahip küresel finansal piyasadır.
Forfaitingİhracattan doğan alacaklarının “forfaiter” adı verilen şirketlerce ihracatçılardan devralınmasını ifade eden bir ticaret finansman yöntemi. Genelde 180 gün ile 7 yıl arası vadeye sahip alacakların devri söz konusudur.
ForwardForward ileri bir tarih için dayanak varlığın (döviz,faiz, tarımsal ürün vb.) fiyatını sözleşme gününde sabitleyen bir türev üründür. Ağırlıklı olarak ihracatçı ve ithalatçı şirketler tarafından döviz kurlarındaki değişikliklerden korunma amacıyla kullanılır. Sözgelimi bir ay sonra Dolar cinsinden ödemesi olan bir ithalatçı kurlarda artış bekliyorsa bugün bir forward işlemi yaparak bir ay sonra alış yapacağı Dolar kurunu sabitleyebilir.
Free on Board (FOB)En yaygın kullanılan uluslararası teslim şekillerinden biridir. Satıcının sorumluluğu malları gemiye yüklemesiyle biter. Navlun, sigorta, boşaltma, gümrük ve diğer giderler alıcının sorumluluğundadır.
Okunma Sayısı: 3358 Diğer Sözlük