G

24 Aralık 2015 Perşembe

GabinSözleşmede tarafların yükümlülükleri arasında somut orantısızlık bulunması. Taraflardan birisinin diğerinin zor durumda olmasından, deneyimsizliğinden ya da bilgisizliğinden yararlanmasıyla ortaya çıkar.
Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH)Belli bir zaman diliminde bir ülkedeki yerleşikler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin para cinsinden değerini ifade eder. Makroekonomik performansın en önemli göstergelerinden birisidir. Benzer bir terim olan gayrisafi milli hâsıladan (GSMH) farkı ülkenin vatandaşlarının değil, ülkede yerleşiklerin üretiminin hesaba katılmasıdır; dolayısıyla yurtiçinde yerleşik yabancılar hesaba katılırken yurtdışında yerleşik vatandaşlar katılmaz. GSYİH; tüketim harcamaları,yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve net ihracat toplamından oluşur..
Okunma Sayısı: 3313 Diğer Sözlük