I - İ

24 Aralık 2015 Perşembe

İflasBorçlunun borçlarını ödeyememesi halinde devletin kullanabileceği “zor kullanma” yöntemlerinden birisidir. Alacaklıların ya da borçlunun talebiyle ticaret mahkemesi tarafından verilen iflas kararı sonucunda borçlunun tüm mal varlığına el konulur, bunlar tasfiye edilir ve alacaklılara alacakları ödenir. İflas eden kişiye “müflis” denir. Yalnız tacirler iflas edebilirler.
İflas ErtelemeYükümlülüklerini yerine getiremeyen, ancak borçlarını kapatabileceğine dair bir projesi olan sermaye şirketleri ve kooperatiflere mahkeme kararıyla süre verilmesidir. Bu süre zarfında şirkete yönelik takipler durur. Söz konusu süre 1 yıl olmakla birlikte 4 yıla kadar uzatılabilmektedir. İflas ertelemede alacaklıların rızası aranmaz.
İhbar Bankası (Advising Bank)Lehine akreditif açıldığını lehtara bildiren ve lehtarın işlemlerine aracılık eden bankadır.
İkincil PiyasaFinansal araçların ilk ihracından sonra yatırımcılar arasında alınıp satıldığı piyasalardır. Halka arz edilen hisse senetlerinin daha sonra borsada işlem görmesi ikincil piyasalara örnektir.
IncotermsMilletlerarası Ticaret Odası (MTO/ICC) tarafından hazırlanmış,uluslararası ticarette kullanılan terimlere ilişkin standartlar bütünü. Alıcı ve satıcının hak ve yükümlülüklerini açıklar. En yaygın kullanılan Incoterms terimleri arasında FOB, CIF, CFR yer alır.
İnovasyonYeni fikirlerin ticari faydaya dönüştürülecek şekilde uygulanmasıdır. Ürünlerde, hizmetlerde, süreçlerde yapılan yeniliklerle değer yaratımıdır. İnovasyon, daha önce var olmayan bir şeyin meydana getirilmesi olan buluşçuluk ve ticari kaygısı pek de bulunmayan yaratıcılıktan farklıdır.
İntifa HakkıMalikin sahip olduğu varlık üzerindeki kullanma, semerelerinden yararlanma ve tüketme haklarını bir başkasına tahsis etmesiyle kurulan hak türü. İntifa hakkı taşınmazlarda tapu kütüğüne tescil ettirilir. Bir taşınmaz üstünde intifa hakkı bulunması satımında zorluk çıkarabilir.
İş Ortaklığı (Joint Venture)Belirli bir işin yapılması için birden fazla şirketin bir araya gelerek kurduğu adi ortaklık, joint venture. Konsorsiyumdan farkı ortakların iş sahibine karşı işin tamamından sorumlu olmalarıdır.
İş PlanıBir şirketin finansman sağlamak amacıyla kendisini ve projelerini tanıttığı, mevcut durumunu ve gelecek projeksiyonlarını içeren belgeler bütünü.
Okunma Sayısı: 2958 Diğer Sözlük