K

24 Aralık 2015 Perşembe

KaldıraçKaldıraç, işletme finansmanı bağlamında, şirketin kaynak yapısında yabancı kaynak (borç) bulunmasını ifade eder. Bir şirketin pasifinde ne kadar fazla yabancı kaynak varsa kullanılan kaldıraç o kadar büyüktür. Yabancı kaynakların pasif toplamına oranı “kaldıraç oranı” olarak adlandırılır. Bir finansal piyasa terimi olan “kaldıraçlı işlem” ise yatırımcının borçlanarak yaptığı işleme verilen addır. Genel olarak kaldıraç, şirket ya da yatırımcının kârını arttırmak amacıyla yabancı kaynak kullanmasıdır.
Kambiyo SenediPoliçe, çek ve bonoya verilen genel ad. Para alacağını temsil ederler ve para yerine geçerler. Ekonomide en fazla işlem gören kıymetli evrak türüdür.
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları KurumuÜlkemizde muhasebe ve denetim standartlarını oluşturan kamu kurumu. Kurumun temel görevi finansal raporların uluslararası standartlarla uyumlu olarak düzenlenmesini ve denetlenmesini sağlayacak standartlar koymak ve etkin bir kamu gözetimini gerçekleştirmektir.
Karşılıklar PolitikasıBankaların topladıkları mevduatın Merkez Bankası'nda tutulması zorunlu olan miktarına “zorunlu karşılık” adı verilir. Merkez Bankası karşılık oranını arttırıp azaltarak bankaların kullandırabilecekleri kredi miktarını ve maliyetini değiştirebilir. Karşılık oranlarının artması kullandırılabilecek kredi miktarını azaltır ve maliyetini arttırırken, azalması kullandırılabilecek kredi miktarını arttırır ve maliyetini azaltır.
Katılma HesabıKatılım bankalarının sunduğu vadeli mevduata benzer yatırım ürünü. Katılma hesaplarında mevduatın aksine sabit getiri taahhüt edilemez. Buna ilave olarak bu hesaplar ortaklık sermayesi niteliğindedir; dolayısıyla bankanın zarar etmesi halinde hesap sahiplerinin de zarara katılmaları gerekecektir.
Kesin AlışBir menkul kıymetin doğrudan satımıdır. Merkez Bankası tarafından yürütülen Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde, para politikası uygulamasına yönelik olarak, piyasada kalıcı bir likidite (para) fazlasının olduğu düşünüldüğü durumlarda, Merkez Bankasının piyasaya kendi portföyünden menkul kıymet satmasını, karşılığında sistemden fazla parayı kesin olarak (bir daha geri verilmemek üzere) çekmesini ifade eder.
Key Performance Indicator (KPI)Organizasyon, iş birimi, süreç ya da kişisel bazda iş performansının izlenmesinde kullanılan ölçüt, performans göstergesi. Performansın farklı perspektiflerden bütüncül olarak izlenmesi için genellikle birçok KPI aynı anda kullanılır. Söz gelimi bir banka şubesi için dönem kârı, sorunlu kredi oranı, kazanılan yeni müşteri sayısı, müşteri memnuniyeti anketi ortalaması gibi çeşitli KPI'lar tanımlanarak hedeflendirilebilir.
Kısa Pozisyon (Short Position)Fiyatının düşeceği beklentisiyle bir varlığı ödünç alıppiyasada satarak (bkz: açığa satış) açılan pozisyon.Ödünç alınan varlık daha sonra düşük fiyattan piyasadan geri alınarak asıl sahibine verilir. Kısa pozisyondayken fiyatlar düşerse kazanç, yükselirse kayıp söz konusu olur.
Kıymetli EvrakÜzerinde yazılı hakkın evrak olmaksızın ileri sürülemediği ve devredilemediği yazılı senetlerdir. Çek,bono, poliçe, tahvil, finansman bonosu, hisse senedi en yaygın kıymetli evraklardır.
KonkordatoYükümlülüklerini yerine getiremeyen borçlunun alacaklılarıyla yaptığı anlaşma. Alacaklılar alacaklarının bir kısmından vazgeçerler, borçlu da anlaşılan bir ödeme planı çerçevesinde borçlarını öder. Konkordato ticaret mahkemesinin onayı ile geçerli hale gelir.Günümüzde borçlular sonuç alınması daha kolay bir yol olan iflas ertelemeyi tercih etmektedirler.
KonsorsiyumBelirli bir işin yapılması için birden fazla şirketin bir araya gelerek kurduğu adi ortaklık. İş ortaklığından farkı, ortakların iş sahibine karşı işin yalnız üstlendikleri kısmından sorumlu olmalarıdır.
Korunma (Hedging)Bir varlığın değerindeki olumsuz değişmeden korunmak amacıyla türev ürün alınması ya da satılması,hedging. Örneğin ithalat yapan bir şirketin yükümlülükleri yabancı para, alacakları yerel para cinsindendir. Döviz kurlarındaki TL aleyhine bir değişim bu şirketin alacaklarının yükümlülüklerini karşılayamamasına neden olabilir. Şirket bu şekilde zarar görme ihtimalini ortadan kaldırmak için kurları sabitleyecek bir türev ürün kullanmayı tercih edebilir.
KotasyonBir menkul kıymetin bir borsada işlem görmesinin kabul edilmesini ifade eder.
Kurum DeğerleriOrganizasyonun paydaşlarınca paylaşılan değer ve inançlar. Değerler kurum kültürünü şekillendirir, faaliyetlere ve ilişkilere yansır, davranışlara yön verir..
Okunma Sayısı: 3184 Diğer Sözlük