M

24 Aralık 2015 Perşembe

Maliye PolitikasıHükümet tarafından ekonomik hedefler doğrultusunda tasarlanan ve yürütülen politikadır. Temel araçları vergiler, kamu borçlanması ve kamu harcamalarıdır.
Melek YatırımcıBir startup'a finansal destek sağlayarak ortak olan varlıklı kişi. Melek yatırımcı finansal desteğinin yanı sıra deneyimlerini paylaşarak ve ilişki ağıyla da şirkete destek olur.
MikrofinansmanBankaların hizmet sunamadığı düşük gelir grubundaki girişimcilere ve küçük işletmelere finansal hizmet verilmesidir. Mikrofinansman kuruluşları çokküçük tutarda kredi kullandırılmakta ve çok küçük tutarda tasarrufları kabul etmektedirler.
MisyonOrganizasyonun niçin var olduğunu açıklayan beyan,varlık nedeni. Misyon genellikle organizasyonun faaliyet gösterdiği alanı, sağladığı ürün ya da hizmetleri ve rakiplerinden farkını içerir.
MurabahaKatılım bankalarının sağladıkları finansman desteğine verilen ad. Murabaha bir malın üzerine kâr koyarak satmayı ifade ettiği için ortada bir alışveriş olması gerekir. Murabaha katılım bankalarının temel para kazanma yöntemidir.
Muvazaaİki tarafın gerçek amaçlarını gizleyerek, gerçekte rızaları olmadığı bir sözleşmeyi üçüncü şahıslara karşı mevcut gibi göstermek için muvafakat beyan etmeleridir.Mallarının haczedilmesinden korkan borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla malları arkadaşına satması muvazaaya bir örnektir.
Mücbir SebepAlınan önlemlere karşın önüne geçilmesi olanaksız, borcun yerine getirilmesine engel teşkil eden,borçlunun kontrol edemeyeceği beklenmedik olaylar. Doğal afetler, ülke rejiminin değişmesi, savaşlar mücbir sebeplere örnek olarak verilebilir..
Okunma Sayısı: 2899 Diğer Sözlük