Misyon, Vizyon ve Hedeflerimiz

17 Mart 2015 Salı


KALİTE POLİTİKAMIZ

Bankamız kurumsal kültüründen güç alan kalite anlayışımız ve sorumluluk bilincimizle “Halkakademi”  markası altında yürüttüğümüz eğitim hizmetlerimiz sayesinde paydaşlarımız olan çalışanlarımız, müşterilerimiz, eğitmenlerimiz ve tedarikçilerimize sürekli katma değer yaratmak, tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerinin karşılanmasını güvence altına almaktır.

VİZYONUMUZ

Bankamız stratejik hedefleri çerçevesinde sistemli ve sürekli olarak düzenlenen eğitimler kapsamında çalışanlarına: Çağdaş bankacılığı profesyonelce uygulayabilmeleri için gerekli nitelikleri kazandırmak, kariyer gelişimlerini desteklemek, kurum kültürüne uygun bankacılar yetiştirmektir.

MİSYONUMUZ

Değişime ve yeniliğe öncülük eden hizmet kalitesi, bilgi birikimi ve deneyimi ile sektörün tercih edilen eğitim ve gelişim akademisi olmak ve Bankamızı bu alanda liderliğe taşımak.

HEDEFLERİMİZ

i.Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin sektörün önde gelen bankalarından olma özelliğini korumak ve ileriye taşımak için Banka çalışanlarının bulundukları ve/veya atandıkları görevlerin gereği olan en güncel bilgi ve becerilerle donatılmasını sağlamak, görev pozisyonlarının gerektirdiği işleri hatasız, verimli, etkin ve kaliteden ödün vermeksizin yerine getirecek şekilde yetiştirmek,

ii. Amaca yönelik kişisel gelişim eğitimleri ile Banka çalışanlarının kuruma olan aidiyetlerini ve işlerine duydukları sahiplenmeyi güçlendirmek, hem çalışma arkadaşları hem de müşterilerimiz ile olumlu, sağlıklı ve seviyeli ilişkiler kuracakları şekilde geliştirmek, ayrıca kurum kültürünün de temelini oluşturacak şekilde, kişisel bakım ve imajları ile kurumsal temsil becerilerini artırma yoluyla motive olmalarını sağlamak,

iii.Çalışanların sorun çözme, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, yerinde, doğru ve çabuk karar verme, yetkiyi doğru ve etkin şekilde kullanma gibi yeteneklerini, kişisel becerilerini geliştirmek; bu doğrultuda kendilerine olan güvenlerini artırmak,

iv. Çalışanların Bankaya olan bağlılıklarını, dolayısıyla motivasyonlarını artırmak.
Okunma Sayısı: 7319 Diğer Biz Kimiz?