S

24 Aralık 2015 Perşembe

Satım(Put) OpsiyonuOpsiyon alıcısına varlığı satma hakkı verir. Örneğin bankadan USD PUT opsiyonu alan firma bankaya belli bir kurdan Dolar satma hakkı almış olur.
Sebepsiz ZenginleşmeBir kişinin malvarlığında haklı bir neden olmaksızın ve başka bir kişinin zararına olacak şekilde artış meydana gelmesi. Örneğin bir para transferinin banka tarafından yanlış kişiye yapılması halinde parayı alan kişi sebepsiz zenginleşmiş olur.
SeküritizasyonBir şirketin doğmuş ya da doğacak alacaklarının menkul kıymete dönüştürülerek yatırımcılara satılması, menkul kıymetleştirme. Seküritizasyon Türkiye'de bankaların yurtdışından önemli fon sağlama yöntemlerinden birisidir. Kredi ya da kredi kartı alacakları, ihracat alacakları en sık menkul kıymetleştirilen alacaklardır.
Sendikasyon KredileriÇok sayıda bankanın bir araya gelerek kullandırdığı genellikle büyük tutarlı kredi. Türk bankalarının yurtdışından fon temininde sendikasyon kredileri önemli rol oynar.
Sermaye PiyasasıBir yıldan uzun vadeli finansal varlıkların alınıp satıldığı piyasa. Tahvil piyasaları, hisse senedi piyasaları sermaye piyasalarına örnektir.
Sermaye ŞirketiTüzel kişiliği bulunan ve ortakların şirket borçlarından sermaye taahhütlerini yerine getirmiş olmaları koşuluyla sorumlu olmadıkları şirketleri ifade eder. Ülkemizde limited şirketler ve anonim şirketler en yaygın sermaye şirketleridir.
Sermaye Yeterliliği Oranı (SYR)Banka sermayesinin risk derecelerine göre ağırlıklandırılmış varlıklara oranı. Bankanın faaliyetlerine güvenli şekilde devam edebilmesi için yeterli özkaynağa sahip olup olmadığının göstergesidir. Basel Kriterlerinde önerilen asgari sermaye yeterliliği oranı 8'dir. SYR hesabında bankanın portföyünde tuttuğu menkul kıymetler, kullandırdığı krediler ve diğer varlıklar risklerine göre ağırlıklandırılır. Daha az riskli varlıklar daha düşük sermaye, daha fazla riskli varlıklar daha yüksek sermaye gerektirir.
Sorunlu Kredi Oranı (NPL)Sorunlu kredi tutarının toplam kullandırılmış kredilere oranını ifade eder; yüzde ile ifade edilir. Banka performansının önemli bir bileşenidir.
Spot FiyatBir varlığın cari olarak alınabileceği ya da satılabileceği fiyattır.
Stagflasyon Ekonomide durgunluk ve yüksek enflasyonun bir arada bulunduğu duruma verilen ad.
StartupGelir modeli henüz belirsiz olan ya da giderlerini karşılayamayacak seviyede gelir yaratan, yüksek risk taşıyan, yeni ya da kısa süre önce kurulmuş girişimlere verilen ad.
Sükna HakkıBir binadan ya da onun bir bölümünden konut olarak yararlanma imkânı veren hak, oturma hakkı. Tapu kütüğüne tescil edilerek kurulur. Taşınmaz üzerinde sükna hakkı bulunması satılmasında zorluk çıkarabilir.
Sukukİslami bankacılıkta kullanılan ve faiz içermeyen finansman bonosu benzeri menkul kıymet. Sukuk ticari bir varlığın menkul kıymetleştirilerek sertifikalar aracılığıyla satımıdır. Bu sertifikalardan alanlar söz konusu varlığa ellerindeki sertifikalar oranında ortak olurlar. Dolayısıyla söz konusu varlığın geliri de onlara ait olur.
SwapBir türev üründür. Swapta bir tarafın kullandığı bir finansal enstrümanla ilişkili nakit akışları diğer tarafın kullandığı diğer bir finansal enstrümanla ilişkili nakit akışlarıyla değiş tokuş edilir. Genelde döviz türü ve/veya faiz için swap yapılır.
SWOT AnaliziBir firmanın, girişimin ya da projenin değerlendirilmesinde kullanılan popüler analiz yöntemi. Konu yatırımın güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarılır, iç ve dış çevre değerlendirilerek ortaya çıkabilecek fırsatlar ve tehditler tahmin edilir; elde edilen bu bilgilerle daha kolay ve isabetli karar verilebilir.
Okunma Sayısı: 3400 Diğer Sözlük