T

4 Kasım 2015 Çarşamba

Türev Ürün Değeri başka bir varlığın değerine bağlı olan finansal enstrümanlardır. Türev ürünün ilişkili olduğu varlık "dayanak varlık" olarak adlandırılır. Ülkemizde uygulamada sık karşılaştığımız dayanak varlıklar döviz kurları, hisse senetleri, tahvil ve bonolar, borsa endeksleri, faiz oranları, çeşitli emtialardır. Türev ürünler temel olarak iki amaçla kullanılırlar: korunma (hedging) ve yatırım (speculation). Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ortalama bir hane halkının tüketeceği mal ve hizmetlerden oluşan bir sepetin fiyatını takip eden endekstir. TÜFE'de malların tüketiciye sunulduğu nihai fiyatlar hesaba katılır. TRLIBOR Türk Lirası referans faiz oranı ya da Türk Lirası bankalararası satış oranı. Türkiye bankalararası para piyasasında seçilmiş bankaların borç verirken talep ettikleri ortalama faiz oranıdır. TRLIBOR Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanmaktadır. Tezgâh üstü Piyasa (OTC Piyasa) Tezgâh üstü piyasalar, borsa gibi bir aracı kurumun bulunmadığı, işlemlerin iki taraf arasında doğrudan yapıldığı piyasaları ifade eder. Örneğin forward, banka ve müşteri arasında doğrudan yapılan tipik bir tezgâh üstü piyasa ürünüdür. Temel Analiz Finansal piyasalarda kullanılan iki karar yönteminden birisi. Ekonomi, sektör ve varlığın incelenmesiyle varlığın gerçek değerinin tahmin edilmesi, mevcut piyasa değeriyle karşılaştırılması ve buna göre pozisyon alınmasıdır. Temel analiz, varlığın piyasa değerinin gerçek değerine doğru hareket edeceği varsayımını esas alır. Varlığın tahmin edilen gerçek değeri piyasa değerinin üstündeyse alınması, altındaysa satılması uygundur. Teknik Analiz Finansal piyasalarda kullanılan iki karar yönteminden birisi. Bir varlığın geçmiş fiyat hareketlerinin incelenerek gelecekte fiyatının nasıl seyredeceğinin tahmin edilmesidir. Teknik analiz, fiyatların zaman içinde belli kalıplar izlediği ve bu kalıpların saptanmasıyla doğru pozisyon alınabileceği varsayımını esas alır. Tasfiye Değeri Bir işletmenin tasfiye edilmesi esnasında varlıklarının paraya dönüştürülmesinden elde edilecek tutardan işletmenin borçlarının düşülmesiyle bulunan değer. Tasfiye halinde varlıkların gerçek değerini bulması beklenmeden satış yapılacağı için olumsuz bir nitelik taşır. Tahvil 1 yıl ve üstü vadeye sahip borçlanma aracı. Anonim şirketler ve mevzuatta yer verilen diğer kuruluşlar tarafından çıkarılabilir. Hisse senedi gibi bir sermaye piyasası aracı olmakla birlikte mülkiyet hakkı yerine alacak hakkı vermesi ve bir vadeye sahip olmasıyla hisse senedinden ayrılır. Kuponsuz tahvillerde faiz ödemesi vadede anaparayla birlikte, kuponlu tahvillerde ise periyodik olarak yapılır.
Okunma Sayısı: 2834 Diğer Sözlük